Važne obavijesti


1. Pojašnjenje za pomoćne ležajeve

Poštovani iznajmljivači,
Shodno dobivenom tumačenju od Ministarstva turizma prosljeđujemo vam pojašnjenje vezano za pomoćne ležajeve.

Pomoćne krevete moći će koristiti samo oni iznajmljivači, kojima su pomoćni kreveti navedeni u IZRECI Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga. Oni iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni samo u OBRAZLOŽENJU Rješenja o pružanju usluge smještaja, neće biti u mogućnosti koristiti pomoćne krevete te će biti isti obrisani u sustavu eVisitor i na njih neće se obračunavati paušal turističke pristojbe.

Ovo je primjer IZREKE Rješenja:

Pošto većina iznajmljivača nema pomoćne ležajeve istaknute u IZRECI Rješenja, nego u obrazloženju, iste ste dužni registrirati, ukoliko ih želite koristiti. Rješenje ćete ishoditi u Upravnom odjelu za turizam u Puli, gdje ste već ishodili prvotno Rješenje.

Dokumentacija koja je potrebna za izmjenu Rješenja je:

Zahtjev za odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu kojeg možete preuzeti putem LINKa u nastavku
Presliku Vašeg postojećeg Rješenja o pružanju usluga
Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna (u upravnim biljezima ili uplatom na račun). Primatelj: Državni proračun RH, IBAN ili broj računa: HR1210010051863000160, Model: HR64, Poziv na br: 5002-36389-OIB

Zahtjev za odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (preuzmi)

Ovdje možete pronaći sve informacije vezano za radno vrijeme Ureda za izdavanje Rješenja o pružanju usluge smještaja

Kada ishodite novo Rješenje, dužni ste ga dostaviti u Ured TZO Kršan kako bi se isto unijelo u sustav eVisitor.

Iznajmljivači koji ne žele koristiti pomoćne ležajeve, nisu dužni ishoditi novo Rješenje.

2. Izmjene Zakona o turističkoj pristojbi

Poštovani iznajmljivači,

01.01.2020. stupio je na snagu novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019), kojeg u cijelosti možete pronači na ovom linku:

Izdvajamo nekoliko najvažnijih promjena u Zakonu, koje se tiču pružatelja usluge smještaja:

  • Turističkih razreda više nema te godišnji paušalni iznos i iznos po noćenju turističke pristojbe vrijedi za područje čitave općine. Visina iznosa boravišne pristojbe po noćenju donijeta je za „dva razdoblja“ unutar godine i to: glavna sezona i van sezone (nema više četiri razdoblja: glavna sezona, pred i posezona te izvan sezone). Visina godišnjeg paušalnog iznosa po ležaju za Općinu Kršan je 350,00 kuna.
  • Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu te ostale informacije vezane uz plaćanje turističke pristojbe možete pronaći na našim web stranicama u rubrici „INFORMACIJE I OBVEZE PREMA TZ“.

3. Izmjene Zakona o turističkoj članarini

Na snagu su stupili novi Zakon o članarini u turističkim zajednicama i Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Važnije izmjene u odnosu na prijašnji Zakon vezane su uz plaćanje turističke članarine za pružatelje usluge smještaja u domaćinstvu, kojih navodimo u nastavku:

  • turistička članarina više se neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika (glavni i pomoćni),
  • godišnji paušalni iznos članarine iznajmljivač može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine,
  • visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine po glavnom krevetu iznosi 45,00 kuna, a za pomoćne krevete umanjuje se za 50%,
  • iznajmljivači popunjavaju Obrazac TZ-2 te ga predaju Poreznoj upravi prema prebivalištu do 15. siječnja za prethodnu godinu.

Ostale informacije vezane uz plaćanje turističke članarine možete pronaći na našim web stranicama u rubrici „INFORMACIJE I OBVEZE PREMA TZ“.

4. Obavijest u vezi zaštite osobnih podataka (GDPR) i primjenu Opće uredbe

Poštovani iznajmljivači,

S obzirom da je prema Općoj uredbi ispitanika potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka,
pripremljen je za potrebe informiranja turista kratak tekst, u više jezičnih varijanti,
u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrhu obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

LINK

S poštovanjem,

Vaš TZO

Sviđa vam se članak?

Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa...